Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelse har en ganske særlig prioritet for vores virksomhed. En anvendelse af websitet er principielt ikke mulig uden en form for angivelse af personfølsomme oplysninger. Såfremt en registreret person gerne vil anvende særlige services fra vores virksomhed online, kan en behandling af personfølsomme oplysninger dog være påkrævet. Er behandlingen af personfølsomme oplysninger påkrævet og er der ikke noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt et samtykke fra den registrerede person.

Behandlingen af personfølsomme oplysninger, eksempelvis navnet, adressen, e-mailadresse eller telefonnummer for en registreret person, finder altid sted i overensstemmelse med den tyske lovgivning om databeskyttelse (BDSG), EUs Grundforordning om databeskyttelse (GDPR), som træder i kraft d. 25.05.2018, samt øvrige gældende love. Med denne databeskyttelseserklæring ønsker vores virksomhed at informere om type og omfang af samt formål med de personfølsomme oplysninger, der behandles af os, samt at oplyse registrerede personer om deres rettigheder.

Vores virksomhed har truffet adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at sikre en så vidt mulig komplet beskyttelse af de behandlede personfølsomme oplysninger. Ikke desto mindre kan internetbaserede dataoverførsler principielt udvise sikkerhedshuller, således at en absolut beskyttelse ikke kan garanteres.

1 Definitioner

Databeskyttelseserklæringen for vores virksomhed er baseret på GDPR. Vores databeskyttelseserklæring skal være enkelt læsbar og forståelig. For at sikre dette, forklarer vi de anvendte begreber på forhånd:

1.1 Personfølsomme oplysninger

Personfølsomme oplysninger er "alle informationer, der relaterer til en identificeret eller identificerbar naturlig person (i det følgende "registreret person"); som identificerbar anses en naturlig person, der kan identificeres direkte eller indirekte, særligt via tildeling til en identifikator såsom et navn, til et registreringsnummer, til lokationsdata, til en online identifikator eller til et eller flere særlige kendetegn, som er et udtryk for den fysiske, fysiologiske, genetiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for denne naturlige person" (GDPR Art. 4 Afsn. 1).

1.2 Registreret person

En registreret person er enhver identificeret eller identificerbar naturlig person, hvis personfølsomme oplysninger behandles af den ansvarlige for behandlingen.

1.3 Behandling

Behandling er ethvert udført forløb med eller uden hjælp fra automatiserede processer, eller enhver sådan række af forløb i sammenhæng med personfølsomme oplysninger såsom indsamling, registrering, organisering, sortering, lagring, tilpasning eller ændring, udlæsning, hentning, anvendelse, fremlæggelse via fremsendelse, udbredelse eller en anden form for klargøring, sammenligning eller tilknytning, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

1.4 Begrænsning af behandlingen

En begrænsning af behandlingen er en markering af gemte personfølsomme oplysninger med det mål at begrænse deres fremtidige behandling.

1.5 Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personfølsomme oplysninger, hvor disse personfølsomme oplysninger anvendes til at evaluere bestemte personlige aspekter, der relaterer til en naturlig person, og i særdeleshed til at analysere eller forudsige aspekter i forhold til arbejdsydelse, økonomisk status, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller skift af opholdssted.

1.6 Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personfølsomme oplysninger, ved hvilken de personfølsomme oplysninger ikke længere kan tildeles til en specifik registreret person uden anvendelse af yderligere informationer. Disse yderligere informationer opbevares særskilt, er underlagt de tekniske og organisatoriske foranstaltninger og garanterer dermed, at de personfølsomme oplysninger ikke henviser til en identificeret eller identificerbar person.

1.7 Ansvarlig eller ansvarlig for behandlingen

Den ansvarlige eller den ansvarlige for behandlingen er den naturlige eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer over formålet med og midlerne til behandling af personfølsomme oplysninger.

1.8 Ordrebehandler

En ordrebehandler er en naturlig eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personfølsomme oplysninger på vegne af den ansvarlige.

1.9 Modtager

En modtager er en naturlig eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der modtager fremlæggelse af personfølsomme oplysninger, uafhængigt af, om det her drejer sig om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der modtager muligvis personfølsomme oplysninger i forbindelse med en bestemt undersøgelsesopgave ifølge EU-lovgivning eller loven i medlemsstaterne, gælder dog ikke som modtagere.

1.10 Tredjepart

En tredjepart er en naturlig eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ ud over den registrerede person, den ansvarlige, ordrebehandleren og de personer, som under den ansvarliges eller ordrebehandlerens umiddelbare ansvarsområde er bemyndiget til at behandle personfølsomme oplysninger.

1.11 Samtykke

Et samtykke er ethvert frivilligt afgivet udtryk for velvillighed fra den registrerede person i det bestemte tilfælde på informeret vis og utvetydigt, i form af en erklæring eller en øvrig entydig, bekræftende handling, med hvilken den registrerede person lader forstå, at han eller hun er indforstået med behandlingen af de personfølsomme data, der vedrører ham eller hende.

2 Navn og adresse på den ansvarlige for behandlingen

Ansvarlig i henhold til GDPR er:

Bott Danmark A/S
Strevelinsvej 16
7000 Fredericia

E-mail: info[at]bott.dk

www.bott.dk

3 Kontakt for spørgsmål om databeskyttelse

databeskyttelse@bott.dk

 

4 Cookies

Websiderne for vores virksomhed anvender cookies. Cookies er tekstfiler, der indsættes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Adskillige websites og servere anvender cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er et entydigt kendetegn for den pågældende cookie. Det består af en rækkefølge af tegn, via hvilke websites og servere kan tildeles til den konkrete internetbrowser, hvor denne cookie er gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websites og servere at adskille den registrerede persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det entydige cookie-ID. Gennem anvendelsen af cookies kan Bott GmbH & Co. KG levere mere brugervenlige services til brugere af dette website, hvilket ikke ville være muligt uden indsættelse af cookies.

Ved hjælp af en cookie kan informationen og tilbuddene på vores website optimeres i forhold til brugeren. Cookies gør det som tidligere nævnt muligt for os at genkende brugerne af vores website. Formålet med denne genkendelse er at lette anvendelsen af vores website for vores brugere. Brugeren af et website, der anvender cookies, skal for eksempel ikke indtaste sine adgangsoplysninger igen ved hvert besøg på websitet, da dette registreres af websitet og den cookie, der er indsat på brugerens computersystem. Et yderligere eksempel er en cookie for en indkøbskurv i online shoppen. Online shoppen husker de varer, som en kunde har lagt i en virtuel indkøbskurv, via en cookie.

Den registrerede person kan til enhver tid forhindre indsættelsen af cookies via vores website ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed gøre permanent indsigelse mod indsættelsen af cookies. Endvidere kan allerede indsatte cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere. Hvis den registrerede person deaktiverer indsættelsen af cookies i den anvendte internetbrowser vil det muligvis medføre at ikke alle funktioner på vores website kan anvendes i fuldt omfang.

5 Registrering af generelle data og informationer

Webserveren hos Bott GmbH & Co. KG registrerer en række generelle data og informationer hver gang en registreret person eller et automatiseret system henter websitet. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. Registreringen kan omfatte de anvendte browsertyper og versioner, det anvendte operativsystem i det system, der får adgang, websitet, hvorfra et system får adgang til vores website, under-websites, som aktiveres via et system, som får adgang til vores website, dato og klokkeslæt for en adgang til websitet, en internetprotokoladresse (IP-adresse), internetudbyderen for systemet, der får adgang samt øvrige, lignende data og informationer, der bruges til at afværge farer i tilfælde af angreb på vores IT-systemer.

Bott GmbH & Co. KG drager ingen følgeslutninger om den registrerede person ved anvendelsen af disse generelle data og informationer. Der er tværtimod behov for disse informationer for at kunne levere indholdet på vores website korrekt samt at optimere annonceringen til dette, at sikre en vedvarende funktionsdygtighed i vores IT-system og i teknikken på vores website samt at kunne levere nødvendige informationer til retshåndhævende myndigheder for retsforfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer analyseres derfor af Bott GmbH & Co. KG på den ene side statistisk, og ydermere med det mål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed, for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personfølsomme oplysninger, der behandles af os. De anonyme data i serverens logfiler gemmes adskilt fra alle personfølsomme oplysninger, der angives af en registreret person.

6 Kontaktmulighed via websitet

Websitet for vores virksomhed indeholder på grund af lovmæssige forskrifter angivelser, der muliggør en hurtig, elektronisk kontakt samt en umiddelbar kommunikation med os, hvilket ligeledes omfatter en generel adresse for såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Såfremt en registreret person tager kontakt med den ansvarlige for behandlingen via e-mail eller via en kontaktformular, vil de personfølsomme oplysninger, der fremsendes af den registrerede person, blive gemt automatisk. Sådanne personfølsomme oplysninger, der er fremsendt på frivillig basis af den registrerede person til den ansvarlige for behandlingen, gemmes til formål for behandling eller for at skabe kontakt til den registrerede person. En videregivelse af disse personfølsomme oplysninger til tredjepart finder ikke sted.

7 Rutinemæssig sletning og spærring af personfølsomme oplysninger

Den ansvarlige for behandlingen behandler og gemmer kun personfølsomme oplysninger for den registrerede person i det tidsrum, der er påkrævet for en opnåelse af formålet med behandlingen, eller for så vidt dette er påkrævet af lovgivere i love eller forskrifter, som den ansvarlige for behandlingen er underlagt. Hvis formålet med lagringen bortfalder eller hvis en foreskrevet frist for lagring fra en lovgiver udløber, vil de personfølsomme oplysninger blive spærret eller slettet rutinemæssigt og i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter.

8 Rettigheder for den registrerede person

8.1 Ret til bekræftelse

Alle registrerede personer har ret til at forlange en skriftlig bekræftelse fra den ansvarlige for behandlingen af, om personfølsomme oplysninger for denne person bliver behandlet. Hvis en registreret person ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan denne til enhver tid henvende sig til vores ansvarlige for databeskyttelse eller en anden medarbejder, der er ansvarlig for behandlingen.

8.2 Ret til oplysninger

Samtlige registrerede personer, der er berørt af behandlingen af personfølsomme oplysninger, har ret til at modtage gratis oplysninger om de personfølsomme oplysninger, der er gemt om hans eller hendes person fra den ansvarlige for behandlingen, samt en kopi af disse oplysninger tillige med de her anførte informationer:

 • formålet med behandlingen
 • kategorierne af personfølsomme oplysninger, der behandles
 • modtagere eller kategorier af modtagere, over for hvilke de personfølsomme oplysninger fremlægges eller skal fremlægges, i særdeleshed ved modtagere i tredjepartslande eller ved internationale organisationer
 • hvis muligt, den planlagte varighed for lagringen af de personfølsomme oplysninger, eller hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastsættelsen af denne varighed
 • eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af de personfølsomme oplysninger, der vedrører ham eller hende eller til begrænsning af behandlingen via den ansvarlige eller en ret til indsigelse mod denne behandling
 • eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
 • hvis de personfølsomme oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede person: Samtlige tilgængelige informationer om disse datas oprindelse
 • eksistensen af en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i henhold til Artikel 22 Afsn.1 og 4 i GDPR og — som minimum i disse tilfælde — oplysende informationer om den involverede logik samt rækkevidden og de tilstræbte følger af en sådan behandling for den registrerede person

Endvidere har den registrerede person ret til oplysninger om hvorvidt personfølsomme oplysninger er fremsendt til et tredjepartsland eller til en international organisation. Såfremt dette er tilfældet, har den registrerede person i øvrigt ret til at modtage oplysninger om de egnede garantier i sammenhæng med fremsendelsen.

Hvis en registreret person ønsker at udøve denne ret til oplysninger, kan denne til enhver tid henvende sig til vores ansvarlige for databeskyttelse.

8.3 Ret til berigtigelse

Samtlige personer, der er berørt af behandlingen af personfølsomme oplysninger, har ret til at forlange en omgående berigtigelse af ukorrekte personfølsomme oplysninger, der vedrører ham eller hende. Endvidere har den registrerede person, under hensyntagen til formålene med behandlingen, ret til en fuldendelse af ufuldstændige data — også ved hjælp af en supplerende redegørelse.

Hvis en registreret person ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan denne til enhver tid henvende sig til vores ansvarlige for databeskyttelse.

8.4 Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Samtlige personer, der er berørt af behandlingen af personfølsomme oplysninger, har ret til at forlange af den ansvarlige at de personfølsomme oplysninger, der vedrører ham eller hende, slettes omgående, såfremt en af de følgende årsager er gældende og for så vidt behandlingen ikke er påkrævet:

 • De personfølsomme oplysninger blev indsamlet til formål eller på måder, som de ikke længere er påkrævet til.
 • Den registrerede person tilbagekalder sit samtykke, som behandlingen i henhold til Art. 6 Afsn. 1 a i GDPR eller Art. 9 Afsn. 2 pkt. a i GDPR støttede sig til, og der mangler et yderligere retsgrundlag for behandlingen.
 • Den registrerede person gør indsigelse mod behandlingen i henhold til Art. 21 Afsn. 1 i GDPR, og der foreligger ingen berettigede årsager til behandlingen, eller den registrerede person gør indsigelse mod behandlingen i henhold til Art. 21 Afsn. 2 i GDPR.
 • De personfølsomme oplysninger blev behandlet uretmæssigt.
 • Sletningen af de personfølsomme oplysninger er påkrævet for en opfyldelse af en retslig forpligtelse ifølge EU-lovgivning eller lovgivningen i medlemsstaterne, som den ansvarlige er underlagt.
 • De personfølsomme oplysninger blev indsamlet med hensyn til tilbudte tjenester i informationssamfundet i henhold til Art. 8 Afsn. 1 i GDPR.

Såfremt en af de ovennævnte årsager er gældende og en registreret person ønsker at foranledige en sletning af personfølsomme oplysninger, der er gemt i vores virksomhed, kan han eller hun til enhver tid henvende sig til vores ansvarlige for databeskyttelse. Vores ansvarlige for databeskyttelse vil foranledige, at kravet om sletning efterkommes omgående.

Hvis de personfølsomme oplysninger blev offentliggjort af vores virksomhed, og hvis vores virksomhed er forpligtet som ansvarlig i henhold til Art. 17 Afsn. 1 i GDPR til sletning af de personfølsomme oplysninger, vil vores virksomhed under hensyn til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostninger træffe passende foranstaltninger, også af teknisk art, for at gøre andre, der er ansvarlige for databehandling, og som behandler de offentliggjorte personfølsomme oplysninger, bekendt med, at den registrerede person har forlangt en sletning af samtlige links til disse personfølsomme oplysninger eller af kopier eller replikationer, af disse andre ansvarlige for databehandling, for så vidt behandlingen ikke er påkrævet. Den ansvarlige for databeskyttelse vil foranledige de nødvendige indgreb i det enkelte tilfælde.

8.5 Ret til begrænsning af behandlingen

Samtlige personer, der er berørt af behandlingen af personfølsomme oplysninger, har en garanteret ret fra de europæiske lovgivere af direktiver og forordninger til at forlange at de ansvarlige begrænser behandlingen, når en af de følgende forudsætninger er givet:

 • Korrektheden af de personfølsomme oplysninger blev bestridt af den registrerede person, og det i en periode, som gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere korrektheden af de personfølsomme oplysninger.
 • Behandlingen er uretmæssig, den registrerede person afviser sletningen af de personfølsomme oplysninger og forlanger i stedet en begrænsning af anvendelsen af de personfølsomme oplysninger.
 • Den ansvarlige har ikke længere brug for de personfølsomme oplysninger til behandlingen, den registrerede person behøver dem dog til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af lovlige krav.
 • Den registrerede person har gjort indsigelse mod behandlingen iht. Art. 21 Afsn. 1 i GDPR og det står endnu ikke klart, om den ansvarliges berettigede årsager opvejer årsagerne hos den registrerede person.

Såfremt en af de ovennævnte forudsætninger er gældende og en registreret person ønsker at forlange en begrænsning af personfølsomme oplysninger, der er gemt i vores virksomhed, kan han eller hun til enhver tid henvende sig til vores ansvarlige for databeskyttelse. Den ansvarlige for databeskyttelse vil foranledige en begrænsning af behandlingen.

8.6 Ret til dataportabilitet

Samtlige personer, der er berørt af behandlingen af personfølsomme oplysninger, har ret til at modtage de personfølsomme oplysninger, der vedrører ham eller hende, og som blev stillet til rådighed til en ansvarlig af den registrerede person, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. De har desuden ret til at fremsende disse oplysninger til en anden ansvarlig uden hindringer fra den ansvarlige, som de personfølsomme oplysninger blev leveret til, såfremt behandlingen beror på samtykket i henhold til Art. 6 Afsn. 1 a i GDPR eller Art. 9 Afsn. 2 a i GDPR eller på en aftale i henhold til Art. 6 Afsn. 1 b i GDPR og behandlingen finder sted ved hjælp af automatiserede processer, såfremt behandlingen ikke er påkrævet for varetagelse af en opgave, der ligger i offentlighedens interesse eller for udøvelse af offentlig sikkerhed, som er overdraget til den ansvarlige.

Endvidere har den registrerede person ved udøvelse af retten til dataportabilitet i henhold til Art. 20 Afsn. 1 i GDPR ret til at opnå, at de personfølsomme oplysninger fremsendes direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt og såfremt andre personers rettigheder og frihed ikke begrænses af dette.

For at fremsætte retten til dataportabilitet kan den registrerede person til enhver tid henvende sig til den af os bemyndigede medarbejder, der er ansvarlig for databeskyttelse.

8.7 Ret til indsigelse

Samtlige personer, der er berørt af behandlingen af personfølsomme oplysninger, har til enhver tid, og af årsager der gives ud fra dennes særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personfølsomme oplysninger, der vedrører ham eller hende, og som finder sted på baggrund af Art. 6 Afsn. 1 e eller f i GDPR. Dette gælder også for en profilering, der støtter sig til disse bestemmelser.

Vores virksomhed behandler i tilfælde af en indsigelse ikke de personfølsomme oplysninger længere, medmindre vi kan påvise bydende nødvendige, beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, som opvejer den registrerede persons interesser, rettigheder og frihed, eller behandlingen bruges til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af lovlige krav.

Hvis vores virksomhed behandler personfølsomme oplysninger til at drive direkte annoncering, har den registrerede person til enhver tid ret tul at gøre indsigelse mod behandlingen af de personfølsomme oplysninger til formål for en sådan annoncering. Dette gælder også for profilering, for så vidt den står i direkte forbindelse med en sådan direkte annoncering. Hvis den registrerede person gør indsigelse mod behandlingen til formål for direkte annoncering over for vores virksomhed, vil vi ikke længere behandle de personfølsomme oplysninger til disse formål.

Desuden har den registrerede person, af årsager der gives ud fra dennes særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personfølsomme oplysninger, der vedrører ham eller hende, og som finder sted i vores virksomhed til videnskabelige eller historiske forskningsformål i henhold til Art. 89 Afsn. 1 i GDPR, medmindre en sådan behandling er påkrævet for en opfyldelse af en opgave, der ligger i offentlighedens interesse.

For at fremsætte retten til indsigelse kan den registrerede person til enhver tid henvende sig til den ansvarlige for databeskyttelse.

8.8 Automatiserede beslutninger i enkelttilfælde, herunder profilering

Samtlige personer, der er berørt af behandlingen af personfølsomme oplysninger, har ret til ikke at være underlagt en beslutning, der beror udelukkende på en automatiseret behandling – herunder profilering –, og som har en juridisk indvirkning på denne eller på anden vis begrænser ham eller hende betydeligt, såfremt beslutningen ikke er påkrævet for indgåelsen af en aftale eller opfyldelse af en aftale mellem den registrerede person og den ansvarlige, eller er tilladt på baggrund af retsforskrifter i EU eller medlemsstaterne, som den ansvarlige er underlagt, og disse retsforskrifter indeholder passende foranstaltninger til en varetagelse af den registrerede persons rettigheder, frihed og berettigede interesser eller finder sted med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede person.

Hvis beslutningen er påkrævet for indgåelsen eller opfyldelsen af en aftale mellem den registrerede person og den ansvarlige, eller finder den sted med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede person, træffer vores virksomhed passende foranstaltninger, for at varetage den registrerede persons rettigheder og frihed samt berettigede interesser, der som minimum omfatter retten til opnåelse af indgreb af en person fra den ansvarliges side, til forklaring af sit eget standpunkt og til at anfægte beslutningen.

Hvis den registrerede person ønsker at gøre rettigheder i forhold til automatiserede beslutninger gældende, kan denne til enhver tid henvende sig til vores ansvarlige for databeskyttelse.

8.9 Ret til tilbagekaldelse af et databeskyttelsesretligt samtykke

Samtlige personer, der er berørt af behandlingen af personfølsomme oplysninger, har ret til at tilbagekalde et samtykke til behandling af personfølsomme oplysninger. Hvis den registrerede person ønsker at gøre sin ret til tilbagekaldelse af et samtykke gældende, kan denne til enhver tid henvende sig til vores ansvarlige for databeskyttelse.

9 Databeskyttelse ved ansøgninger og ansøgningsprocesser

Den ansvarlige for behandlingen indsamler og behandler di personfølsomme oplysninger fra ansøgere til formål for afvikling af ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også finde sted elektronisk. Dette er især tilfældet, når en ansøger fremsender tilhørende ansøgningsdokumentation elektronisk, eksempelvis via e-mail eller via en webformular på et website, til vores virksomhed. Indgår vores virksomhed en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de fremsendte data blive gemt til formål for afviklingen af ansættelsesforholdet under hensyn til de retslige forskrifter. Indgår vores virksomhed ikke en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumentationen automatisk 6 måneder efter bekendtgørelsen af beslutningen om et afslag, såfremt en sletning ikke står i vejen for nogen af den ansvarlige for behandlingens øvrige berettigede interesser. Øvrige berettigede interesser i denne henseende er eksempelvis en bevisbyrde under en proces ifølge den tyske generelle ligestillingslov (AGG).

10 Databeskyttelsesbestemmelser: Tracking-værktøjer

Matomo

Dette websted bruger open source-webanalysetjenesten Matomo.

Med hjælp fra Matomo er vi i stand til at indsamle og analysere data om brugen af vores hjemmeside af besøgende på hjemmesiden og til at analysere det. Dette gør det muligt for os blandt andet at finde ud af, hvornår hvilken sidevisninger der blev lavet, og fra hvilken region de kommer. Vi indsamler også forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, henviser, anvendt browser og operativsystemer) og kan måle, om vores besøgende på webstedet udfører bestemte handlinger (f.eks. klik, køb osv.).

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på Art. 6 stk. 1 lit. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i analysen af brugeradfærd med henblik på at optimere både sin optimering af både sit websted og sin reklame. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, behandlingen udføres udelukkende på grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG. TTDSG, for så vidt samtykket tillader lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP-anonymisering

Vi bruger IP-anonymisering til analysen med Matomo. Din IP-adresse forkortes før analysen, så den ikke længere anskueligt kan spores til dig.

Cookiefri analyse

Vi har konfigureret Matomo, så de ikke gemmer cookies i din browser.

Gæstfrihed

Vi hoster Matomo udelukkende på vores egne servere, så alle analysedata forbliver hos os og ikke videregives.

Databeskyttelsesbestemmelser vedrørende indsættelse og anvendelse af Google Analytics og Google Tag Manager

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på dette website. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, samling og analyse af data om besøgendes adfærd på websider. En webanalysetjeneste registrerer blandt data om fra hvilket website en registreret person er nået til et givet website (såkaldt referrer), på hvilke undersider websitet blev tilgået eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. En webanalyse indsættes fortrinsvist til optimering af et website og til cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Det ansvarlige selskab bag Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den ansvarlige for behandlingen bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen for den registrerede persons internetopkobling af Google, når adgangen til vores websider finder sted fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller fra en anden kontraherende stat i EØS-aftalen.

Formålet med Google Analytics-komponenten er en analyse af strømmen af besøgende på vores website. Google bruger blandt andet de udvundne data og informationer til at analysere brugen af vores website, til at sammenstille online rapporter til os, der påviser aktiviteterne på vores websider, og for at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser, der står i forbindelse med brugen af vores website.

Google Analytics indsætter en cookie på den registrerede persons IT-system. Hvad cookies er, blev allerede forklaret ovenfor. Indsættelsen af denne gør det muligt for Google at analysere brugen af vores website. Via hver hentning af de enkelte sider under dette website, som drives af den ansvarlige for behandlingen og hvor en Google Analytics-komponent er integreret, foranlediges internetbrowseren på den registrerede persons IT-system automatisk af den pågældende integrerede Google Analytics-komponent til at formidle data til Google til formål for online analyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personfølsomme oplysninger, såsom IP-adressen for den registrerede person, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og som følge heraf muliggør provisionsafregninger.

Ved hjælp af cookies gemmes personfølsomme informationer, eksempelvis tiden for adgangen, stedet, hvor en adgang udgik fra samt hyppigheden af besøg på vores website af den registrerede person. Ved hvert besøg på vores websider overføres disse personfølsomme oplysninger, herunder IP-adressen for den internetopkobling, som den registrerede person benyttede, til Google i USA. Disse personfølsomme oplysninger gemmes af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse data, der er indsamlet via den tekniske proces, videre til tredjepart.

Den registrerede person kan til enhver tid forhindre indsættelsen af cookies via vores website, som allerede skildret ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed gøre permanent indsigelse mod indsættelsen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre, at Google indsætter en cookie på den registrerede persons IT-system. Desuden kan en cookie, der allerede er indsat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede person mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre en registrering af de data, der refererer til brugen af dette website, og som er genereret via Google Analytics ved hjælp af Google Tag Manager, samt mod behandlingen af disse data. Til dette formål skal den registrerede person downloade og installere et Browser-Add-On på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette Browser-Add-On meddeler via JavaScript Google om, at der ikke må fremsendes data og informationer om besøgene på websites til Google Analytics. Installationen af denne Browser-Add-On anses af Google som en indsigelse. Hvis den registrerede persons IT-system på et senere tidspunkt slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede person installere denne Browser-Add-On igen for at deaktivere Google Analytics. Såfremt denne Browser-Add-On afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede person eller en anden person, der hører under dennes ansvarsområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere denne Browser-Add-On. Alternativt kan du også gøre indsigelse mod registreringen ved at klikke på det følgende link:

Yderligere informationer samt de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google findes på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy og på: https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares via dette link: https://www.google.com/intl/de_de/analytics mere præcist.

Databeskyttelsesbestemmelser om indsættelse og anvendelse af Google Remarketing

Den ansvarlige for behandlingen har integreret websitetjenester fra Google Remarketing på dette website. Google Remarketing er en funktion i Google-AdWords, som gør det muligt for en virksomhed at vise annoncering til internetbrugere, der tidligere har været inde på virksomhedens website. Integrationen af Google Remarketing gør det altså muligt for en virksomhed at producere brugerrelateret annoncering og således vise annoncer, der er relevante for internetbrugerens interesser.

Det ansvarlige selskab for tjenesterne fra Google Remarketing er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er visning af interesserelevant annoncering. Google Remarketing gør det muligt for os at vise annoncer via Googles annonceringsnetværk eller på andre websites, som er afstemt til de internetbrugeres individuelle behov og interesser.

Google Remarketing indsætter en cookie på den registrerede persons IT-system. Hvad cookies er, blev allerede forklaret ovenfor. Med indsættelsen af denne cookie gøres det muligt for Google at genkende en besøgende på vores website, hvis denne efterfølgende henter websites, der ligeledes er medlem af Googles annonceringsnetværk. Med hver hentning af et website, hvor tjenesten fra Google Remarketing er integreret, identificeres den registrerede persons internetbrowser automatisk hos Google. I forbindelse med denne tekniske proces får Google kendskab til personfølsomme oplysninger, såsom IP-adressen eller brugeres surfing-adfærd, hvilket Google blandt andet anvender til visning af interesserelevant annoncering.

Ved hjælp af denne cookie gemmes personfølsomme informationer, eksempelvis de websider, som den registrerede person har besøgt. Ved hvert besøg på vores websider overføres således personfølsomme oplysninger, herunder IP-adressen for den internetopkobling, som den registrerede person benyttede, til Google i USA. Disse personfølsomme oplysninger gemmes af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse data, der er indsamlet via den tekniske proces, videre til tredjepart.

Den registrerede person kan til enhver tid forhindre indsættelsen af cookies via vores website, som allerede skildret ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed gøre permanent indsigelse mod indsættelsen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre, at Google indsætter en cookie på den registrerede persons IT-system. Desuden kan en cookie, der allerede er indsat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede person mulighed for at gøre indsigelse mod den interesserelevante annoncering via Google. Til dette formål skal den registrerede person hente linket www.google.de/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, som han eller hun benytter, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere informationer samt de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan hentes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Databeskyttelsesbestemmelser om indsættelse og anvendelse af Google AdWords

Den ansvarlige for behandlingen har integreret Google AdWords på dette website. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, som gør det muligt for annonceringsansvarlige at indsætte annoncer både i Googles søgemaskineresultater og i Googles annonceringsnetværk. Google AdWords gør det muligt for en annonceringsansvarlig at fastsætte bestemte nøgleord på forhånd, ved hjælp af hvilken annonce i Googles søgemaskineresultater der udelukkende vises, hvis brugeren henter et søgeresultat med søgemaskinen, som er relevant i forhold til nøgleordet. I Googles annonceringsnetværk fordeles annoncerne ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyn til de på forhånd fastlagte nøgleord på temarelevante websites.

Det ansvarlige selskab for tjenesterne fra Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er annoncering for vores website via visning af interesserelevante annoncer på tredjepartsvirksomheders websites og i Googles søgemaskineresultater samt en visning af fremmed annoncering på vores website.

Hvis en registreret person kommer til vores website via en Google-annonce, indsættes en såkaldt Conversion-cookie af Google på den registrerede persons IT-system. Hvad cookies er, blev allerede forklaret ovenfor. En Conversion-cookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til identifikation af den registrerede person. Via denne Conversion-cookie spores det, såfremt denne cookie endnu ikke er udløbet, om bestemte undersider, eksempelvis indkøbskurven i et online shopsystem, hentes på vores website. Via denne Conversion-cookie kan både vi og Google spore, om en registreret person, der er kommet til vores website via en AdWords-annonce, genererede en omsætning, altså om denne har gennemført eller afbrudt et varekøb.

De indsamlede data og informationer via anvendelsen af denne Conversion-cookie bruges af Google til at udarbejde besøgsstatistikker for vores website. Disse besøgsstatistikker bruges så igen af os til at undersøge det samlede antal brugere, som er formidlet til os via AdWords-annoncer, altså for at undersøge om den pågældende AdWords-annonce lykkedes eller mislykkedes, og for at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre af Google AdWords annoncekunder modtager informationer fra Google, ved hjælp af hvilke man kan identificere den registrerede person.

Ved hjælp af denne Conversion-cookie gemmes personfølsomme informationer, eksempelvis de websider, som den registrerede person har besøgt. Ved hvert besøg på vores websider overføres således personfølsomme oplysninger, herunder IP-adressen for den internetopkobling, som den registrerede person benyttede, til Google i USA. Disse personfølsomme oplysninger gemmes af Google i USA. Google videregiver under visse omstændigheder disse data, der er indsamlet via den tekniske proces, videre til tredjepart.

Den registrerede person kan til enhver tid forhindre indsættelsen af cookies via vores website, som allerede skildret ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed gøre permanent indsigelse mod indsættelsen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre, at Google indsætter en Conversion-cookie på den registrerede persons IT-system. Desuden kan en cookie, der allerede er indsat af Google AdWords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede person mulighed for at gøre indsigelse mod den interesserelevante annoncering via Google. Til dette formål skal den registrerede person hente linket www.google.de/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, som han eller hun benytter, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere informationer samt de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan hentes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Databeskyttelsesbestemmelser om indsættelse og anvendelse af Instagram

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter fra tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste, kan kvalificeres som en audiovisuel platform, og som gør det muligt for brugere at dele fotos og videoer og desuden at videreudbrede sådanne data i andre sociale netværk.

Det ansvarlige selskab for tjenesterne fra Instagram er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Via hver hentning af de enkelte sider under dette website, som drives af den ansvarlige for behandlingen og hvor en Instagram-komponent (Insta-knap) er integreret, foranlediges internetbrowseren på den registrerede persons IT-system automatisk af den pågældende Instagram-komponent til at downloade en visning af den tilsvarende komponent fra Instagram. I forbindelse med denne tekniske proces får Instagram kendskab til hvilken konkret underside på vores website, der besøges af den registrerede person.

Såfremt den registrerede person samtidigt er logget ind på Instagram, genkender Instagram hver gang den registrerede person henter vores website og under hele varigheden af det pågældende ophold på vores website, hvilken konkret underside den registrerede person besøger. Disse informationer indsamles af Instagram-komponenten og tildeles til den registrerede persons tilhørende Instagram-konto. Hvis den registrerede person aktiverer en af de integrerede Instagram-knapper på vores website, tildeles de dermed overførte data og informationer til den registrerede persons personlige Instagram-brugerkonto og gemmes og behandles af Instagram.

Instagram modtager således altid information via Instagram-komponenten om, at den registrerede person har besøgt vores website, når den registrerede person samtidigt er logget ind på Instagram på tidspunktet for hentningen af vores website; dette finder sted uafhængigt af om den registrerede person klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den registrerede person ikke ønsker at disse informationer fremsendes til Instagram, kan han eller hun forhindre en sådan fremsendelse ved at logge ud af sin Instagram-konto før vores website hentes.

Yderligere informationer samt de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Instagram kan hentes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

Databeskyttelsesbestemmelser om indsættelse og anvendelse af LinkedIn

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter fra LinkedIn Corporation på dette website. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, som muliggør en forbindelse af brugeren med eksisterende erhvervskontakter samt tilknytning af nye business-kontakter. Over 400 millioner registrerede personer bruger LinkedIn i mere end 200 lande. Dermed er LinkedIn pt. den største platform for business-kontakter og et af de mest besøgte websites i verden.

Det ansvarlige selskab for LinkedIn er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For anliggender vedrørende databeskyttelse uden for USA er det ansvarlige selskab LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Ved hver enkelt hentning af vores website, som er udstyret med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-Plug-In), foranlediger denne komponent at den browser, som den registrerede person benytter, downloader en tilsvarende visning af komponenten fra LinkedIn. Yderligere informationer om LinkedIn-Plug-Ins kan hentes på https://developer.linkedin.com/plugins. I forbindelse med denne tekniske proces får LinkedIn kendskab til hvilken konkret underside på vores website, der besøges af den registrerede person.

Såfremt den registrerede person samtidigt er logget ind på LinkedIn, genkender LinkedIn hver gang den registrerede person henter vores website og under hele varigheden af det pågældende ophold på vores website, hvilken konkret underside på vores website den registrerede person besøger. Disse informationer indsamles af LinkedIn-komponenten og tildeles til den registrerede persons tilhørende LinkedIn-konto af LinkedIn. Hvis den registrerede person aktiverer en af de integrerede LinkedIn knapper på vores website, tildeler LinkedIn denne information til den registrerede persons personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer disse personfølsomme oplysninger.

LinkedIn modtager således altid information via LinkedIn-komponenten om, at den registrerede person har besøgt vores website, når den registrerede person samtidigt er logget ind på LinkedIn på tidspunktet for hentningen af vores website; dette finder sted uafhængigt af om den registrerede person klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis den registrerede person ikke ønsker at disse informationer fremsendes til LinkedIn, kan han eller hun forhindre en sådan fremsendelse ved at logge ud af sin LinkedIn-konto før vores website hentes.

LinkedIn tilbyder via https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mulighed for at annullere e-mailbeskeder, SMS-beskeder og målrettede annoncer samt at administrere indstillinger for annoncer. LinkedIn bruger endvidere partnere såsom Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, der kan indsætte cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De gældende databeskyttelsesbestemmelser for LinkedIn kan hentes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns retningslinjer for cookies kan hentes på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Databeskyttelsesbestemmelser om indsættelse og anvendelse af Twitter

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter fra Twitter på dette website. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging-tjeneste hvor brugerne kan offentliggøre og udbrede såkaldte tweets, altså korte beskeder, der er begrænset til 140 tegn. Disse korte beskeder kan hentes af enhver, altså også personer, der ikke er tilmeldt til Twitter. Disse tweets vises dog også til de såkaldte følgere af den pågældende bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger tweets fra en bruger. Endvidere gør Twitter det muligt at henvende sig til et bredt publikum via hashtags, linkninger eller retweets.

Det ansvarlige selskab for Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Via hver hentning af de enkelte sider under dette website, som drives af den ansvarlige for behandlingen og hvor en Twitter-komponent (Twitter-knap) er integreret, foranlediges internetbrowseren på den registrerede persons IT-system automatisk af den pågældende Twitter-komponent til at downloade en visning af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere informationer om Twitter-knapperne kan hentes på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I forbindelse med denne tekniske proces får Twitter kendskab til hvilken konkret underside på vores website, der besøges af den registrerede person. Formålet med integration af Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at videreudbrede indholdet på dette website, at gøre dette website kendt i den digitale verden og at øge vores antal af besøgende.

Såfremt den registrerede person samtidigt er logget ind på Twitter, genkender Twitter hver gang den registrerede person henter vores website og under hele varigheden af det pågældende ophold på vores website, hvilken konkret underside på vores website den registrerede person besøger. Disse informationer indsamles af Twitter-komponenten og tildeles til den registrerede persons tilhørende Twitter-konto af Twitter. Hvis den registrerede person aktiverer en af de integrerede Twitter-knapper på vores website, tildeles de dermed overførte data og informationer til den registrerede persons personlige Twitter-brugerkonto og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager således altid information via Twitter-komponenten om, at den registrerede person har besøgt vores website, når den registrerede person samtidigt er logget ind på Twitter på tidspunktet for hentningen af vores website; dette finder sted uafhængigt af om den registrerede person klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede person ikke ønsker at disse informationer fremsendes til Twitter, kan han eller hun forhindre en sådan fremsendelse ved at logge ud af sin Twitter-konto før vores website hentes.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter kan hentes på https://twitter.com/privacy?lang=de.

Databeskyttelsesbestemmelser om indsættelse og anvendelse af Xing

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter fra Xing på dette website. Xing er et internetbaseret socialt netværk, som muliggør en forbindelse af brugeren med eksisterende erhvervskontakter samt tilknytning af nye business-kontakter. De enkelte brugere kan oprette en personlig profil på Xing. Virksomheder kan eksempelvis oprette virksomhedsprofiler eller offentliggøre stillingsopslag på Xing.

Det ansvarlige selskab for Xing er XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Via hver hentning af de enkelte sider under dette website, som drives af den ansvarlige for behandlingen og hvor en Xing-komponent (Xing Plug-In) er integreret, foranlediges internetbrowseren på den registrerede persons IT-system automatisk af den pågældende Xing-komponent til at downloade en visning af den tilsvarende Xing-komponent fra Xing. Yderligere informationer om Xing Plug-Ins kan hentes på https://dev.xing.com/plugins. I forbindelse med denne tekniske proces får Xing kendskab til hvilken konkret underside på vores website, der besøges af den registrerede person.

Såfremt den registrerede person samtidigt er logget ind på Xing, genkender Xing hver gang den registrerede person henter vores website og under hele varigheden af det pågældende ophold på vores website, hvilken konkret underside på vores website den registrerede person besøger. Disse informationer indsamles af Xing-komponenten og tildeles til den registrerede persons tilhørende Xing-konto af Xing. Hvis den registrerede person aktiverer en af de integrerede Xing knapper, eksempelvis "Share"-knappen, på vores website, tildeler Xing denne information til den registrerede persons personlige Xing-brugerkonto og gemmer disse personfølsomme oplysninger.

Xing modtager således altid information via Xing-komponenten om, at den registrerede person har besøgt vores website, når den registrerede person samtidigt er logget ind på Xing på tidspunktet for hentningen af vores website; dette finder sted uafhængigt af, om den registrerede person klikker på Xing-komponenten eller ej. Hvis den registrerede person ikke ønsker at disse informationer fremsendes til Xing, kan han eller hun forhindre en sådan fremsendelse ved at logge ud af sin Xing-konto før vores website hentes.

De databeskyttelsesbestemmelser, der er offentliggjort af Xing, og som kan hentes på https://www.xing.com/privacy, giver oplysninger om Xings indsamling, behandling og brug af personfølsomme oplysninger. Endvidere har Xing offentliggjort henvisninger til databeskyttelse i forbindelse med XING-Share-knappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Databeskyttelsesbestemmelser om indsættelse og anvendelse af YouTube

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter fra YouTube på dette website. YouTube er en internet-videoportal, som gør det muligt for udgivere af videoer at indsætte videoklip gratis for andre brugere at se, vurdere og kommentere disse gratis. YouTube gør det muligt at publicere alle former for videoer, hvorfor både komplette film og tv-udsendelser, og også musikvideoer, trailere eller videoer, som brugerne selv har lavet, kan hentes via internetportalen.

Det ansvarlige selskab for YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab under Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Via hver hentning af de enkelte sider under dette website, som drives af den ansvarlige for behandlingen og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, foranlediges internetbrowseren på den registrerede persons IT-system automatisk af den pågældende YouTube-komponent til at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere informationer om YouTube kan hentes på https://www.youtube.com/yt/about/de. I forbindelse med denne tekniske proces får YouTube og Google kendskab til hvilken konkret underside på vores website, der besøges af den registrerede person.

Såfremt den registrerede person samtidigt er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hentningen af en underside, som indeholder en YouTube-video, hvilken konkret underside på vores website den registrerede person besøger. Disse informationer indsamles af YouTube og Google og tildeles til den registrerede persons tilhørende YouTube-konto.

YouTube og Google modtager således altid information via YouTube-komponenten om, at den registrerede person har besøgt vores website, når den registrerede person samtidigt er logget ind på YouTube på tidspunktet for hentningen af vores website; dette finder sted uafhængigt af om den registrerede person klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede person ikke ønsker at disse informationer fremsendes til YouTube og Google, kan han eller hun forhindre en sådan fremsendelse ved at logge ud af sin YouTube-konto før vores website hentes.

De databeskyttelsesbestemmelser, der er offentliggjort af YouTube, og kan hentes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy, giver oplysninger om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personfølsomme oplysninger.

Brug af Facebook Remarketing

Dette website anvender Remarketing-funktionen „Custom Audiences“ fra Facebook Inc. („Facebook“). Denne funktion bruges til at præsentere besøgende på dette website for interesserelevante annoncevisninger ("Facebook-Ads") i forbindelse med et besøg på det sociale netværk Facebook. Til dette formål er Facebooks Remarketing-Tag implementeret på dette website. Via dette tag oprettes en direkte forbindelse til Facebooks servere ved besøg på websitet. Derved formidles det til Facebooks servere, at du har besøgt dette website og Facebook tildeler denne information til din personlige Facebook-brugerkonto. Nærmere information om indsamling og brug af data via Facebook samt om dine rettigheder og muligheder for beskyttelse af din privatsfære i forhold til dette finder du i Facebooks databeskyttelsesanvisninger på: https://www.facebook.com/about/privacy.

Alternativt kan du deaktivere Remarketing-funktionen „Custom Audiences“ på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. For at gøre dette skal du være tilmeldt til Facebook.

Betalingstype: Databeskyttelsesbestemmelser for PayPal som betalingstype

Den ansvarlige for behandlingen har integreret komponenter fra PayPal på dette website. PayPal er en online betalingsudbyder. Betalinger afvikles via såkaldte PayPal-konti, der udgør private konti eller erhvervskonti. Desuden er der ved PayPal mulighed for at afvikle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke er indehaver af en PayPal-konto. En PayPal-konto styres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke findes noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at udløse online betalinger til tredjepart eller også at modtage betalinger. PayPal varetager desuden kuratorfunktioner og tilbyder køberbeskyttelse.

Det europæiske driftsselskab for PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Såfremt den registrerede person bestillingen i vores online shop vælger „PayPal“ som betalingsmulighed, formidles data om den registrerede person automatisk til PayPal. Med valget af denne betalingsmulighed giver den registrerede person dit samtykke til den formidling af personfølsomme data, som er påkrævet for betalingsafviklingen.

Ved de personfølsomme data, der formidles til PayPal, drejer det sig som regel om fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, er der nødvendige for betalingsafviklingen. For afviklingen af købsaftalen er personfølsomme data, der hænger sammen med den pågældende bestilling, også nødvendige.

Formidlingen af disse data sker til formål for betalingsafvikling og forebyggelse af bedrageri. Den ansvarlige for behandlingen vil således især fremsende personfølsomme oplysninger til PayPal, når der findes en berettiget interesse i fremsendelsen. De personfølsomme data, der udveksles mellem PayPal og den ansvarlige for behandlingen, formidles under visse omstændigheder af PayPal til kreditrapporteringsselskaber. Denne formidling er til formål for identitetskontrol- og kreditvurdering.

PayPal videregiver i givet fald de personfølsomme oplysninger til tilknyttede virksomheder og tjenesteleverandører eller undervirksomheder, såfremt dette er påkrævet for en opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser eller oplysningerne skal behandles på vegne af PayPal.

Den registrerede person har til enhver tid mulighed for at fortryde sit samtykke til håndteringen af personfølsomme oplysninger over for PayPal. En fortrydelse har ingen indvirkning på personfølsomme oplysninger, der nødvendigvis behandles, anvendes eller formidles for en (kontraktlig) betalingsafvikling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for PayPal kan indlæses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Databeskyttelsesbestemmelser for anvendelsen af Microsoft Bing Ads
Vi bruger tilbuddet fra Microsoft Bing Ads, for at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud på eksterne websites ved hjælp af annonceringsmidler. Vi kan i forhold til data for annoncekampagnen undersøge, hvor succesfulde de enkelte annonceringstiltag er. Vi forfølger dermed interessen for at vise dig annoncering, er af interesse for dig, for at øge tiltrækningskraften på vores website for dig og for at opnå en fair beregning af annonceringsomkostninger. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Art. 6 Afsn. 1 S. 1 pkt. f i GDPR.
Disse annonceringsmidler leveres af Microsoft via tilhørende servere. Til dette bruger vi cookies, gennem hvilke man kan måle de bestemte parametre for måling af succes, såsom visning af annoncerne eller klik fra brugeren. Såfremt du kommer til vores website via en Bing-annonce, gemmes en cookie fra Bing Ads i din pc. Disse cookies mister som regel deres gyldighed efter 30 dage og skal ikke bruges til at identificere dig personligt. Til denne cookie gemmes som analyseværdier som regel Unique Cookie-ID, antal Ad Impressions pr. placering (Frequency), seneste Impression (relevant for Post-View-Conversions) samt Opt-out-informationer (markering af, at brugeren ikke længere ønsker henvendelser).
Disse cookies gør det muligt for Microsoft at genkende din internetbrowser. Såfremt en bruger besøger bestemte sider på et website for en Bing Ads-kunde og den gemte cookie på hans eller hendes computer endnu ikke er udløbet, kan Microsoft og kunden se, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet videreledt til denne side. Hver enkelt Bing Ads-kunde tildeles en ny cookie. Cookies kan således ikke spores via Bing Ads-kunders websites. Vi indsamler og behandler selv ingen personfølsomme oplysninger under de nævnte annonceringstiltag. Vi får udelukkende statistiske analyser stillet til rådighed af Microsoft. Ved hjælp af disse analyser kan vi se, hvilke af de anvendte annonceringstiltag, der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data fra anvendelsen af annonceringsmidlerne, og vi kan i særdeleshed ikke identificere brugeren ved hjælp af disse informationer.
På grund af de indsatte marketingværktøjer opbygger din browser automatisk en direkte forbindelse til Microsofts servere. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, der indsamles af Microsoft via anvendelsen af disse værktøjer og informerer dig derfor i overensstemmelse med vores vidensniveau: Via integreringen af Bing Ads modtager Microsoft information om, at du har hentet den tilsvarende del af vores internetpræsentation eller har klikket på en annonce fra os. Såfremt du er tilmeldt til en tjeneste fra Microsoft, kan Microsoft tildele besøget til din konto. Selv hvis du ikke er tilmeldt til Microsoft hhv. ikke er logget ind, er der mulighed for at udbyderen får kendskab til og gemmer din IP-adresse.
Du kan forhindre deltagelsen i denne tracking-proces på forskellige måder:

 •  via en tilsvarende indstilling i din browsersoftware, i særdeleshed medfører undertrykkelsen af tredjepartscookies, at du ikke modtager annoncer fra tredjepartsudbyder
 • via deaktivering af brugertilpassede annoncer fra Bing Ads ved indsættelse af en Opt Out-cookie på: https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen, hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies
 • ved deaktivering af de interesserelaterede annoncer fra udbydere, der er en del af selvreguleringskampagnen "About Ads", via linket: https://www.aboutads.info/choices, hvorved denne indstilling slettes, når du sletter dine cookies

Alternativt kan du besøge websitet for Network Advertising Initiative (NAI) på: https://www.networkadvertising.org.
Du finder yderligere informationer om databeskyttelse hos Bing Ads her: https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/user-safety-and-privacy-policies, samt generelt om databeskyttelse hos Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
Microsoft er underlagt EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informationer om databeskyttelse ved brugen af Aumago Discover

Vi arbejder sammen med Aumago GmbH, en udbyder af webanalyse og målgrupperelateret marketing. Aumago anvender såkaldte cookies, en tekstfil, der gemmes i browseren på computeren og indsamler/indeholder anonyme brugsdata. Ud fra disse data kan brugsprofiler oprettes under et pseudonym. Der registreres dog ingen personfølsomme oplysninger. For så vidt IP-adresser indsamles, gemmes disse anonymiseret via sletning af den sidste nummerblok, og sammenføres ikke med cookies. Ved disse cookies drejer det sig enten om Aumago-cookies eller cookies fra tjenesteudbydere, som Aumago benytter, som f.eks. krux digital Inc., Google Inc., etc. Brugeren kan til enhver tid slette disse cookies direkte i sin browser. Aumago anvender disse data til at analysere besøgendes brug af websitet og til formål for brugsbaseret online-annoncering (OBA).

Informationer om databeskyttelse ved brugen af Hotjar

Vi bruger Hotjar for bedre at forstå behovene hos vores brugere og for at optimere tilbuddet på dette website. Ved hjælp af teknologien fra Hotjar får vi en bedre forståelse af vores brugeres erfaringer (f.eks. hvor meget tid bruger på hvilke sider, hvilke links de klikker på, hvad de kan lide og ikke kan lide, etc.), og det hjælper os med at tilrette vores tilbud ud fra feedback fra brugerne. Hotjar arbejder med cookies og andre teknologier for at indsamle informationer om vores brugeres adfærd og om deres terminaler (særligt enhedens IP-adresse (registreres og gemmes kun i anonymiseret form), skærmstørrelse, enhedstype (Unique Device Identifiers), informationer om den anvendte browser, lokation (kun land), for visning af vores website på det foretrukne sprog). Hotjar gemmer disse informationer i en pseudonymiseret brugerprofil. Informationerne anvendes hverken af Hotjar eller af os til identifikation af en enkelt bruger og sammenføres ikke med yderligere data om enkelte brugere. Du finder yderligere informationer i Hotjars databeskyttelseserklæring på: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
Du kan gøre indsigelse mod Hotjars lagring af en brugerprofil og af informationer om dit besøg på vores website samt mod indsættelsen af Hotjars tracking-cookies på andre websites, når du klikker på dette: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Informationer om databeskyttelse ved brugen af LivePerson

Dette website anvender teknologi fra virksomheden LivePerson til den integrerede chat-funktion på websitet. LivePerson råder over robuste sikkerhedsforanstaltninger, som opfylder og endda overstiger flere sikkerhedskrav, herunder overholdelsen af GDPR. Du finder yderligere informationer om Liveperson og GDPR på denne GDPR-ressourceside: https://www.liveperson.com/policies/gdpr-data-privacy.

11 Ansvarlige tilsyn myndigheder for databeskyttelse

Datatilsynet -President-

Cristina Angela Gulisano

Borgergade 28, 5th fl.
1300 København
Danmark

Telefon: +45 (0) 3319 3200
Telefax: +45 (0) 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

12 Ændringer af databeskyttelsesbestemmelserne

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesbestemmelser, for så vidt dette er påkrævet på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores anvisninger til databeskyttelse tilsvarende. Bemærk venligst den til enhver tid gældende version af vores databeskyttelseserklæring.

(05/2018)