Mission og vejledende principper

Mission og vejledende principper

  • Indenfor bil- og værkstedsindretning er det bott’s målsætning at være den internationalt førende udbyder.
  • Kundeorienteret fokus såvel som høje kvalitets- og miljøstandarder sætter dagsordenen for vores grundige forarbejde.
  • bott’s produkter understøtter og optimerer dermed kundernes værditilvækst indenfor produktion, montage og service.
  • Stationære og mobile arbejdspladser implementeres effektivt via høj ergonomisk prioritering.
  • bott forpligter sig til, at værne om miljøet. Ressourcer som råstoffer, energi og vand håndteres varsomt og bott motiverer alle medarbejdere til at være bevidste om den høje grad af ansvarlighed på dette område.
  • bott undgår brug af miljøskadelige produkter, reducerer affald og henholder sig til alle miljøforeskrifter.
  • bott opfordrer samtlige medarbejdere, til at være opmærksomme på kvalitetsforbedringer og relevante miljøaspekter.
  • bott tilbyder sine medarbejdere langsigtede, kontinuerlige perspektiver i en velkonsolideret virksomhed.